Pelgrims Gold Mines

Hoofstukoorsig 2 weke in hierdie hoofstuk bou ons voort op wat in die vorige twee hoofstukke behandel is.Noudat jy geleer het dat rotse minerale bevat, gaan ons kyk hoe die minerale ontgin kan word sodat dit benut kan word.