5times Denver Grinding Mill

Thng tin sn phm.Tn sn phm kem dng trng da chng lo ha ohui extreme white.Thng hiu o hui.Ni sn xut hn quc.Dung tch 50ml.